Оқу жұмысы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы

Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары 2020-2021 оқу жылы

Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары 2021-2022 оқу жылы

Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары 2023-2024 оқу жылы

2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

ОП 07161000 Техническое обслуживание и ремонт воздушного судна

БББ 07161000 Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОП 10410100 Организация воздушных перевозок

БББ 10410100 Әуе тасымалдарын ұйымдастыру

ОП 07160800 Техническая эксплуатация наземного авиационного радиоэлектронного оборудования

БББ 07160800 Жердегі авиациялық радиоэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалану

Рабочий учебный план АпБ-23

Рабочий учебный план Слесарь-механик СМ-23

Рабочий учебный план Слесарь-сборщик СС-23

Рабочий учебный план ТМХ-239 кат А 9кл

Рабочий учебный план ТМХ-239 кат В3 9кл

Рабочий учебный план ТОП-239 9кл

Рабочий учебный план тэл-239 9кл

Мақсаты: авиация саласының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының, салалық кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес кәсіптік білім беру сапасын қамтамасыз ету.

Тапсырмалар:

1. Бейіндер бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыру. Білім беру сапасын жетілдіру.

2. Сапалы білім беруді қамтамасыз ету, білім беру қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті арттыру.

3. Тәжірибеге бағытталған білім беру бағдарламаларын құру бойынша оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын жетілдіру.

4. Оқытушылардың педагогикалық және кәсіби шеберліктерін жетілдіру.

5. Модульдік-кредиттік оқыту технологиясын қолдана отырып, колледж білім алушыларын білім беру бағдарламалары бойынша даярлау

Жұмыс бағыттары:

* Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарын іске асыру;

* Колледж студенттерінің жалпы және сапалы үлгерімін арттыру бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын жандандыру;

* Жұмыс берушілердің, ата-аналар жұртшылығының, әлеуметтік әріптестердің кәсіптік білім берудің қазіргі заманғы мазмұнын қалыптастыруға қатысу деңгейін арттыру;

* Оқу процесін материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандыруды жетілдіру есебінен білім беру сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау;

* Колледждің оң имиджін қалыптастыру.
Авиациялық колледж негізгі және жалпы орта білім базасында келесі мамандықтар мен біліктіліктер бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:

Мамандық коды және атауы Біліктілік

10410100 – Әуе тасымалын ұйымдастыру

3W10410101 - Авиатасымалдарды брондау және сату жөніндегі Агент

4S10410102 - Авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі Агент

1202000 - Көлікте тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (салалар бойынша)

1202063 - Техник

07160800 – Жердегі авиациялық радиоэлектрондық жабдықты техникалық пайдалану

4S07160802 - Радионавигация және радиолокация және байланыс жөніндегі техник

4S07160803 - Техник-электрик

1310000 - Көліктік радиоэлектрондық жабдықты техникалық пайдалану (көлік түрлері бойынша)

131004 3 -Радионавигация және радиолокация және байланыс жөніндегі техник

131005 3 – Техник-электрик

07161000 - Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

 

3W07161001 - Слесарь – механик по ремонту авиационной техники

3W07161002 - Слесарь сборщик авиационной техники

4S07161003 - Техник – механик технического обслуживания воздушного судна категории В-3

4S07161004 - Техник – механик технического обслуживания воздушного судна категории А

1205000 - Әуе көлігінің қозғалысын басқару және пайдалану

1205043 техник-механик

Мамандықтар бойынша паспорттар "TALAP" КЕАҚ мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді. 

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации