Оқу құны

б.б. Білім беру бағдарламалары тобының атауы Білім беру бағдарламасының атауы /
көрсетілетін қызмет түрі
Өлшем бірлігі Ақылы қызметтердің құны, теңге
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
I.   Бакалавриат
1   Күндізгі оқыту нысаны
1.1 В067 - Әуе көлігі және технологиялар Әуе кемелерін техникалық пайдалану(Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды техникалық пайдалану, Ұшу аппараттарының авионика жүйелерін техникалық пайдалану)  оқу жылы 980 000 920 500 920 500 907 742
Әуежайлардың жерүсті радиоэлектрондық жабдығына қызмет көрсету
Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (Авиациялық қауіпсіздік)
Әуежай қызметін ұйымдастыру
Авиациядағы көлік процестерінің технологиясы 920 500    
Әуе кемелерін техникалық пайдалану (Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды техникалық пайдалану, Ұшу аппараттарының авионика жүйелерін техникалық пайдалану) - ағылшын тілінде 1 000 000
1.2 В167 - Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Әуе кемелерін ұшуда пайдалану (азаматтық) ұшақтарды ұшуда пайдалану, (азаматтық) тікұшақтарды ұшуда пайдалану) (ұшқыш) 980 000 920 500 920 500 920 500
  Әуе қозғалысына қызмет көрсету (әуе қозғалысына қызмет көрсету және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету) 980 000 920 500 920 500 907 742
1.3 В095 - Көлік қызметтері Әуе көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру (авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру және логистика. Авиациялық тасымалдарды ұйымдастыру) 714 900 714 900 652 190 717 409
Тасымалдауды ұйымдастыру және логистика (Көліктегі Логистика)
2   қашықтан оқыту технологиясы бойынша
2.1 В067 - Әуе көлігі және технологиялар Әуе кемелерін техникалық пайдалану(Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды техникалық пайдалану, Ұшу аппараттарының авионика жүйелерін техникалық пайдалану)  оқу жылы   736 400 728 057 728 057
Әуежайлардың жерүсті радиоэлектрондық жабдығына қызмет көрсету
Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (авиациялық қауіпсіздік)
Әуежай қызметін ұйымдастыру
Авиациядағы көлік процестерінің технологиясы   736 400    
2.2 В167 - Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Әуе кемелерін ұшуда пайдалану (азаматтық) ұшақтарды ұшуда пайдалану, (азаматтық) тікұшақтарды ұшуда пайдалану) (ұшқыш)   736 400 979 616 979 616
Әуе қозғалысына қызмет көрсету (әуе қозғалысына қызмет көрсету және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету)   736 400 728 057 728 057
2.3 В095 - Көлік қызметтері Әуе көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру (авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру және логистика. Авиациялық тасымалдарды ұйымдастыру)   571 920 573 661 573 661
Тасымалдауды ұйымдастыру және логистика (Көліктегі Логистика)
I.   Бакалавриат, Шетел азаматтары үшін
1   Күндізгі оқыту нысаны
1.1 В067 - Әуе көлігі және технологиялар Әуе кемелерін техникалық пайдалану(Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды техникалық пайдалану, Ұшу аппараттарының авионика жүйелерін техникалық пайдалану)  оқу жылы 1 250 000      
Әуежайлардың жерүсті радиоэлектрондық жабдығына қызмет көрсету
Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (Авиациялық қауіпсіздік)
Әуежай қызметін ұйымдастыру
Авиациядағы көлік процестерінің технологиясы
1.2 В167 - Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Әуе кемелерін ұшуда пайдалану (азаматтық) ұшақтарды ұшуда пайдалану, (азаматтық) тікұшақтарды ұшуда пайдалану) (ұшқыш) 1 500 000      
  Әуе қозғалысына қызмет көрсету (әуе қозғалысына қызмет көрсету және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету)
1.3 В095 - Көлік қызметтері Әуе көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру (авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру және логистика. Авиациялық тасымалдарды ұйымдастыру) 1 000 000      
Тасымалдауды ұйымдастыру және логистика (Көліктегі Логистика)
3   Қорытынды аттестаттаудан өту үшін қайта қабылдау (оқытудың барлық нысандары үшін)
3.1   Кешенді емтихан тапсыру 1 семестр 150 000
3.2   Дипломдық жұмысты қорғау 1 семестр 256 000
4   Пәндерді қайта оқу, академиялық берешектерді жою (оқытудың барлық нысандары үшін)
4.1   Дәлелді себептер бойынша емтиханды қайта тапсыруға көшірілді емтихан 12 000
4.2   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамнан артық айырмашылықты жою. 1 кредит 18 000
4.3   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамға дейінгі айырмашылықты жою. 1 кредит 21 000
II.   МАГИСТРАТУРА
1.   Дайындықтың барлық бағыттары
1.1 М105 - Авиациялық техника және технологиялар Авиациялық техника және технологиялар оқу жылы 980 000 639 100    
1.2 М106 -Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану
1.3 М151 - Көлік қызметтері Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану
2.   Қорытынды аттестаттаудан өту үшін қайта қабылдау (оқытудың барлық нысандары үшін) 1 семестр 256 000
3.   Пәндерді қайта оқу, академиялық берешектерді жою, пререквизиттерді зерттеу (оқытудың барлық түрлері үшін)
3.1   Дәлелді себептер бойынша емтиханды қайта тапсыруға көшірілді емтихан 14 000
3.2   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамнан артық айырмашылықты жою. 1 кредит 18 000
3.3   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамға дейінгі айырмашылықты жою. 1 кредит 21 000
3.4   Пререквизит-пәндерді оқу 1 пән 20 000
III.   ДОКТОРАНТУРА PhD
1.   Дайындықтың барлық бағыттары
1.1 D105 -Авиациялық техника және технологиялар Авиациялық техника және технологиялар оқу жылы 1 950 000 1 950 000 1 950 000  
2.   Қорытынды аттестаттаудан өту үшін қайта қабылдау (оқытудың барлық нысандары үшін) 1 семестр 300 000
3.   Пәндерді қайта оқу, академиялық берешектерді жою, пререквизиттерді зерттеу (оқытудың барлық түрлері үшін)
3.1   Дәлелді себептер бойынша емтиханды қайта тапсыруға көшірілді емтихан 14 000
3.2   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамнан артық айырмашылықты жою. 1 кредит 22 000
3.3   Пәндерді қайта оқу, оқу жоспарларындағы, топтағы 5 адамға дейінгі айырмашылықты жою. 1 кредит 27 000
3.4   Пререквизит-пәндерді оқу 1 пән 35 000
IV.   Әскери кафедрада оқыту оқу жылы 250 000
    Әскери кафедрада оқу (ҚазАЖИ) оқу жылы 350 000
V.   Плагиатты тексеру
1.   Жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру
1.1   Плагиатқа тексеру (бастапқы) тегін
1.2   Плагиатқа тексеру (әрбір келесі) 5 000

 

                 
  2023-2024 оқу жылына арналған 
  "Азаматтық Авиация Академиясы" АҚ  Ұшу-жаттығу орталығында
   ұшқыштарды даярлаудың интеграцияланған және модульдік 
   бағдарламасы бойынша Ұшу-жаттығу практикасының құны
                 
  Интеграцияланған және модульдік бағдарлама 329 525  теңге
  бойынша ұшу-жаттығу практикасы, 1 сағат ішінде    
                 
  құрамдас бағдарламалар:       сағат
                 
  3 курс Time Building       74,87
                 
  4 курс ПВП SЕР         46
                 
  4 курс ПВП МЕР         17,5
                 
  4 курс ПВП МЕР         15,0
                 
  4 курс  UPRT         3,0
                 
  2 курс ӘК-нің типі бойынша тренажер даярлығы 10
                 
  3 курс ӘК-нің типі бойынша тренажер даярлығы 12
                 
  4 курс ӘК-нің типі бойынша тренажер даярлығы 10
                 
  4 курс ҰАД бойынша тренажерлік дайындық   40
                 
  4 курс МСС типі бойынша тренажерлік дайындық 40
                 
  Барлығы:         268,37
                 

 

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации