Магистратураға білім беру бағдарламалары

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТЫ: 7М071 – Инженерия және инженерлік іс

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М105 – Авиациялық техника және технологиялар

Білім беру бағдарламасы: 
7M07101 - Авиациялық техника және технологиялар (бейіндік магистратура)
7M07102 - Авиациялық техника және технологиялар (ғылыми-педагогикалық магистратура)

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М106 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Білім беру бағдарламасы: Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану (ғылыми-педагогикалық магистратура)

 

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТЫ: 7М113 – Көлік қызметі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М151 – Көлік қызметі

Білім беру бағдарламасы: Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану (бейіндік, ғылыми-педагогикалық магистратура)

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации