Магистратураға білім беру бағдарламалары

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТЫ: 7М071 – Инженерия және инженерлік іс

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М105  Авиациялық техника және технологиялар             

Білім беру бағдарламасы: Авиациялық техника және технологиялар 

(бейіндік, ғылыми-педагогикалық магистратура)

     БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М106 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Білім беру бағдарламасы: Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану  

(ғылыми-педагогикалық магистратура)

ДАЙЫНДАУ БАҒЫТЫ: 7М113 – Көлік қызметі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАР ТОБЫ: М151 – Көлік қызметі   

Білім беру бағдарламасы: Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану 

(бейіндік, ғылыми-педагогикалық магистратура)

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации