Бакалавриатқа қабылдау ережелері

          «Азаматтық Авиация Академиясы»  АҚ-да

                  2023-24 оқу жылына

                 оқуға қабылдау қағидалары

                                                                                                                      1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Осы "Азаматтық Авиация Академиясы" АҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидалары "Нормативтік құжаттар мен сілтемелер" бөлімінде көрсетілген құжаттарға сәйкес әзірленген. Бұл құжат AGAD-19-09 Академиялық саясатында сипатталған Академияға қабылдау саясатын жүзеге асыру болып табылады және оқуға қабылдау тәртібін сипаттайды.
  2. Академияға түсетін тұлғаларды қабылдау республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы мен білім беру грантын орналастыру, сондай-ақ білім алушының өз қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу ақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
  3. Академияда құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру үшін Басқарма Төрағасы - Ректордың шешімімен қабылдау комиссиясы құрылады, қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы тағайындалады. Қабылдау комиссиясы мүшелерінің құрамы, құқықтары мен міндеттері Академияның Қабылдау комиссиясы туралы ережемен реттеледі.

                                                                                                                  2 ТАРАУ. БАКАЛАВРИАТҚА ҚАБЫЛДАУ

  1. Академияға жоғары білім бағдарламалары бойынша оқуға жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады.
  2. Академия келесі білім беру бағдарламалары бойынша бакалаврларды дайындайды:

 

Дайындау бағыты

Білім беру бағдарламалары тобы

                                                               Білім беру бағдарламасы

6В071 – Инженерия және инженерлік іс (мамандандырылған пәндер: математика, физика)

 

В067 – Әуе көлігі және технологиялар

Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды техникалық пайдалану
Ұшу аппараттарының авионика жүйелерін техникалық пайдалану
Әуежайлардың жердегі радиоэлектрондық жабдықтарына қызмет көрсету
Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Әуежай қызметін ұйымдастыру
Авиациядағы көлік процестерінің технологиясы
В167 – Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Азаматтық ұшақтарды ұшуда пайдалану (ұшқыш)
Азаматтық тікұшақтарды ұшуда пайдалану (ұшқыш)
Әуе қозғалысына қызмет көрсету және ұшуды аэронавигациялық қамтамасыз ету

6В113 – Көлік қызметтері (мамандандырылған пәндер: математика, география)

В095 – Көлік қызметтері

Авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру 
Көліктегі логистика

 

  1. Республикалық бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар, қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша:

- В167 – «Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану» білім беру бағдарламалары тобы бойынша - кемінде 85 балл;

- В067 – «Әуе көлігі және технологиялары" білім беру бағдарламалары тобы бойынша - кемінде 65 балл;

- В095 – «Көлік қызметтері» білім беру бағдарламалары тобы бойынша - кемінде 65 балл алған тұлғалар жіберіледі.

Сонымен бірге ҰБТ-дың әр пәнінен кемінде 5 балл жинау қажет.

7. Академияға ақылы оқуға түсу үшін, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша:

В167 "Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану" білім беру бағдарламалары тобына - кемінде 65 балл;

В067 "Әуе көлігі және технологиялары" білім беру бағдарламалары тобына - кемінде 60 балл;

В095 "Көлік қызметтері" білім беру бағдарламаларының тобына - кемінде 60 балл алған адамдар жіберіледі.

Сонымен бірге ҰБТ-ның әрбір пәні бойынша кемінде 5 балл жинау қажет.

Оқуға түсуші Академияға белгіленген өту шекті балынан өткен жағдайда қабылданады.

8. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 25 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні бойынша кемінде 5 балл алған адамдар жіберіледі.

9. Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа ҰБТ-ны электрондық форматта өту кезінде оқуға түсуші 6), 8) - тармақтарда көрсетілген қажетті балл саны бар ҰБТ-ның екі нәтижесінің бірімен қатысады.

10. Техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғаларды қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы оқуға түсушілерді қабылдауды Академияның қабылдау комиссиясы ҰБТ нәтижесі бойынша кемінде 25 балл немесе әңгімелесу арқылы жүзеге асырады. Туыстық топтардың тізбесін ҚР БҒМ бекітеді.

11. ААА-ға ақылы негізде қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша жоғары білімі бар адамдарды қабылдауды әңгімелесу нәтижелері бойынша Академияның қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

12. Мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған халықаралық ЖЖОКБҰ-ға білім беру гранты негізінде бөлінген квота бойынша шетел азаматтарын қабылдау ААА қабылдау комиссиясы өткізетін ауызша әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.

Шетел азаматтарын ақылы негізде Академияда оқуға қабылдау күнтізбелік жыл ішінде қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

13. Әңгімелесу өткізу үшін Академияда комиссия құрылады, оның құрамы ААА Басқарма Төрағасының – Ректорының бұйрығымен бекітіледі. Әңгімелесу кестесін қабылдау комиссиясы қалыптастырады және ректор бекітеді. Әңгімелесу нәтижесі әрбір талапкерге жеке хаттамамен ресімделеді, ол талапкердің жеке ісіне тігіледі.

14. В167 – «Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану» білім беру бағдарламалары тобына түсушілерден құжаттарды қабылдау дәрігерлік-ұшу сараптау комиссияларында (ДҰСК) міндетті түрде медициналық куәландыруды ұсынумен, Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында медициналық куәландыру және қарау қағидаларына сәйкес пилоттар мен авиадиспетчерлерді даярлау бойынша Академияда оқуға жарамдылығы мәніне медициналық қорытынды берумен жүзеге асырылады.

15. SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) халықаралық стандартталған тест сертификаттары бар тұлғалар білім беру грантын беру конкурсына қатысады және (немесе) балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес ЖОО-ға ақылы бөлімге қабылданады. ҰБТ-ға SAT (САТ) балдарын ауыстыру SAT reasoning (САТ ризонинг) және SAT subject (САТ сабджект) сертификаттары болған жағдайда жүзеге асырылады. Бұл ретте SAT subject (САТ сабджект) нәтижелері бейінді пәндер сәйкес келген жағдайда ҰБТ балына ауыстырылады.

16. ҰБТ түсушілердің қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде бес пән бойынша орта білім берудің оқу бағдарламалары көлемінде өткізіледі:

1) оқу сауаттылығы - оқыту тілі;

2) Қазақстан тарихы;

3) математикалық сауаттылық;

4) білім беру бағдарламасына байланысты екі бейіндік пән.

17. Жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас бағыттар бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ екі пән бойынша өткізіледі: жалпы кәсіптік пән; арнайы пән.                                                           

18. Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін азамат мынадай құжаттарды тапсырады:

1) конкурсқа электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) білім туралы электрондық құжат;

3) көлемі 3х4 сандық фото;

4) ҰБТ электрондық сертификаты;

5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (он алты жасқа толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ адамдар туу туралы куәліктің көшірмесін ұсынады);

6) 075-У нысаны бойынша электрондық медициналық анықтама (+ флюорография суреті).  В167 "Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану" білім беру бағдарламаларының тобы үшін - психологиялық тест нәтижелері бар оқуға жарамдылығы мәніне медициналық қорытынды бере отырып, дәрігерлік-ұшу сараптау комиссиясының (ДҰСК) сертификаты;

7) білім беру грантын алуға басым құқықты растайтын электрондық құжат (ата-анасының екеуінің де немесе жалғыз ата-анасының қайтыс болуы туралы куәлік немесе ата-анасының жоқтығын растайтын өзге де құжаттар, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдардың растайтын құжаттары, мүгедектігі туралы анықтамалар және т.б.);

8) ағылшын тілі бойынша халықаралық сертификат (TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL, IELTS) (бар болса);

9) тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен наградталған), орындаушылардың халықаралық және республикалық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен наградталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сондай-ақ жалпы білім беретін пәндер бойынша Президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының, (екінші және үшінші дәрежелі) ағымдағы оқу жылында таңдаған мамандығы олимпиаданың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәніне сәйкес келген жағдайда (бар болса);

10) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар қосымша мынадай құжаттардың бірін береді (тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмаған жағдайда):

- еңбек кітапшасының электрондық көшірмесі;

- жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен расталған қызметтік тізімнің (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі) электрондық көшірмесі (болған жағдайда);

- жұмыскердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын мұрағаттық анықтаманың электрондық көшірмесі,

- жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негізі туралы белгісі бар еңбек шартының электрондық көшірмесі;

- жұмыс берушінің еңбек шартын жасасу және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын және тоқтатылуын растайтын актілерінен электрондық үзінді-көшірме;

- қызметкерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінді көшірменің электрондық көшірмесі.

11) Бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектер таңдаған мамандығы бойынша оқу үшін қарсы көрсетілімдерінің жоқтығы туралы медициналық қорытындыны ұсынады.

19. Республикалық бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін өтініштер 13-20 шілде аралығында қабылданады.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін өтініште оқуға түсуші өзі таңдаған жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының тобын және ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді. Бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда оқуға түсуші білім беру бағдарламаларының төрт тобына дейін көрсете алады.

20. Республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы шығарылады және оқуға түсушілерге жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі. Жоғары білімнің білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Жоғары білімнің білім беру грантын иеленуші оқуға қабылданғанға дейін бас тартқан жағдайда, жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік пен талапкердің өтініші білім беру саласындағы уәкілетті органға 29 тамызға дейін беріледі және күнтізбелік үш күн ішінде жойылады.

Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда Академияның қабылдау комиссиясы күнді және білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акті жасайды және Академияның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тапсырады.

                                                                                                               БАКАЛАВРИАТҚА ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

21. Академияға қабылдау үшін оқуға түсушілер келесі құжаттар тізімін ұсынады:

1) Академия Басқарма Төрағасы - Ректорының атына еркін нысанда жазылған өтініш;

2) жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);

3) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

4) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;

5) 075-У нысанындағы медициналық анықтама (+ флюорография суреті).  В167 "Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану" білім беру бағдарламаларының тобы үшін - психологиялық тест нәтижелері бар оқуға жарамдылығы мәніне медициналық қорытынды бере отырып, дәрігерлік-ұшу сараптау комиссиясының (ДҰСК) сертификаты;

6) ҰБТ сертификаты;

7) Білім беру грантын беру туралы электрондық куәлік (бар болса);

8) артықшылық құқық берілгенін және квотаны растайтын құжаттар (бар болса);

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қосымша мынадай құжаттардың бірін тапсырады:

еңбек кітапшасы (түпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);

жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен (ол болған кезде) расталған қызметтік тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын мұрағаттық анықтама;

аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірме және жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер;

жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек шарты;

еңбек шартын жасасу және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын және тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актілерінен үзінді көшірмелер;

қызметкерлерге жалақы беру ведомосінен үзінді көшірме.

22. Шет тіліндегі құжаттар нотариат куәландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге ұсынылады.

23. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар оқуға түскеннен кейін 1 (бірінші) академиялық оқу кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.

24. Мемлекеттік грант негізінде оқуға түсетін Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кемінде 3 (үш) жыл жұмыспен өтеу туралы шарт жасасады.

25. Оқуға түсушілерді Академия студенттері қатарына қабылдауды қабылдау комиссиясы Басқарма Төрағасы - Ректордың бұйрығымен қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде оқыту үшін күнтізбелік жылдың 10-25 тамызы аралығында жүргізеді.

26. Академияға қабылдау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары мен тіл бөлімдері бойынша бөлек жүргізіледі.

27. Оқуға түсуші екінші деңгейдегі банктер беретін білім беру кредитін ресімдеген жағдайда, оқуға түсуші құжаттардың қарауда болғаны туралы банктен тиісті анықтаманы ұсынған кезде Академия студенттерінің қатарына қабылданады. Бұл ретте оған білім беру қызметін көрсету шартында белгіленген және азаматты оқуға қабылдауға дейін төленуі тиіс соманы төлеу мерзімі білім беру кредитін ресімдеу кезеңіне, бірақ банктен анықтама алған кезден бастап 4 (төрт) аптадан асырылмай ұзартылады.

28.  Академия қабылдау аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға студенттерді ЖОО-ға қабылдау бойынша қорытынды есепті ұсынады.

 

 

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы