Ұшу қауіпсіздігін басқару

«Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ-ның
ұшу қауіпсіздігі саясаты

«Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ (ААА) ұшу қауіпсіздік саясаты – бұл ұшу қауіпсіздігінің қажетті мақсаттарына қол жеткізу үшін пайдаланылатын Ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесінің (ҰҚБЖ) қағидаттары, рәсімдері мен әдістерінің мәлімдемесі. Саясат ААА басшылығының өз қызметінің барлық аспектілерінде ұшу қауіпсіздік қағидаттарын енгізу және үздіксіз жетілдіру бойынша міндеттемесін белгілейді. Басшылық бүкіл ААА бойынша қол жеткізуге болатын өлшенетін және қол жеткізілетін ұшу қауіпсіздік мақсаттарын әзірлейді.
АAA ұшу қауіпсіздік саясаты келесі міндеттемелерді қамтиды:
1)    ұшу қауіпсіздігінің ең жоғары стандарттарына қол жеткізу;
2)    Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі саласындағы барлық қолданыстағы нормативтік құқықтық талаптарын сақтауға;
3)    Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық стандарттарды сақтауға;
4)    авиациялық персоналды кәсіби даярлау саласындағы танылған озық тәжірибені енгізу;
5)    AАА оқу бөлімшелерін барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;
6)    ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету ААА бөлімшелерінің барлық басшыларының басты міндеті және жауапкершілігі екенін қамтамасыз ету;
7)    тәртіптік жазалау саясатын ұтымды қолдану;
8)    ұшу қауіпсіздік саясатының барлық ұйымдық деңгейлерде түсінілуін, жүзеге асырылуын және орындалуын қамтамасыз ету.

Ұшу қауіпсіздігі саясаты туралы мәлімдеме

Біз авиациялық қызметіміздің ұшу қауіпсіздіктің ең жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған ұйымдық ресурстарды теңгерімді бөлу жағдайында дамуын қамтамасыз ету үшін стратегиялар мен әдістерді әзірлеуге, енгізуге, үздіксіз енгізуге және жетілдіруге және ұшу қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес келуге және қызметтерімізді ұсынуда міндеттенеміз.
Кіші авиация мамандарынан бастап ААА жауапты басшысына дейін барлық деңгейдегі басшылық пен барлық қызметкерлер авиациялық қауіпсіздіктің осы ең жоғары деңгейіне қол жеткізуге жауапты.
Біз келесі міндеттемелер аламыз:
1)    барлық тиісті ресурстарды бөлу арқылы ұшу қауіпсіздігін басқаруды қолдау, соның нәтижесінде қауіпсіз тәжірибелерді енгізуді ынталандыратын, тиімді есеп беруді және қауіпсіздік туралы деректермен алмасуды жеңілдететін және ол ақпаратпен бөлісетін, сондай-ақ нәтижелерге ұйымның басқа басқару жүйелерінің нәтижесіндей бірдей құндылықпен ұшу қауіпсіздікті белсенді түрде басқаратын ұйымдық мәдениетке қол жеткізу;
2)    ұшу қауіпсіздігін басқаруды барлық басшылар мен қызметкерлер үшін басты міндетке айналдыру;
3)    барлық персонал үшін (басшылар да, қызметкерлер де) ұйымның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ұшу қауіпсіздікті басқару жүйеміздің жұмыс істеу тиімділігіне қатысты олардың жауапкершілік салаларын және жауапкершіліктерін нақты анықтау;
4)    қауіпсіздікті анықтау және тәуекелдерді басқару процестерін, соның ішінде қауіп-қатер туралы есеп беру жүйесін әзірлеу және қолдану, ұшу қауіпсіздігінің тиімділігін үздіксіз жақсартуға қол жеткізу үшін біздің жұмысымыздан туындайтын қауіптердің салдарымен байланысты қауіпсіздік тәуекелдерін жою немесе азайту;
5)    қауіпсіздік туралы есеп беру жүйесі арқылы ұшу қауіпсіздігі мәселесі туралы хабарлаған кез келген қызметкерге, егер мұндай есеп заңсыздықты, өрескел немқұрайдылықты немесе ережелерді немесе процедураларды қасақана бұзуды көрсетпесе, ешқандай шара қолданбауын қамтамасыз ету;
6)    заңнамалық және нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес келу және мүмкін болған жағдайда асып түсу;
7)    ұші қауіпсіздігі процесінің стратегиясын жүзеге асыру үшін жеткілікті білікті және оқытылған адам ресурстарының болуын қамтамасыз ету;
8)    барлық персоналдың барабар және тиісті ұшу қауіпсіздігі ақпаратымен және оқытуымен қамтамасыз етілуін, әрбір қызметкердің ұшу қауіпсіздігі мәселелері бойынша құзыретті болуын және оларға тек олардың біліктілігіне сәйкес келетін тапсырмалар жүктелуін қамтамасыз ету;
9)    ұшу қауіпсіздігі көрсеткіштерін нақты ұшу қауіпсіздігі көрсеткіштеріне және ұшу қауіпсіздігі мақсаттарына сәйкес анықтау және бағалау;
10)  тиісті және тиімді ұшу қауіпсіздігі шараларының қабылдануын қамтамасыз ететін басқару процестері арқылы ұшу қауіпсіздігі көрсеткіштерін үнемі жақсарту;
11)  операцияларымызды қолдау үшін сырттан ұсынатын жүйелер мен қызметтер біздің ұшу қауіпсіздігі стандарттарымызға сәйкес келуін қамтамасыз ету.

Ұшу қауіпсіздігінің мақсаттары

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты – ұшуларды апатсыз орындау
1.    Ұшу қауіпсіздігі мақсаттары мен ұшу қауіпсіздігі саясатының мәлімдемесі белгіленіп, әрбір АAA қызметкеріне жеткізілді.
2.    Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясатқа сәйкес ААА персоналына мыналар жүктелді: орташа жылдық ұшу кезінде апаттың қолайлы жылдамдығын сақтай отырып, жалпы ұшу уақытының 100 000 сағатына 4,0-ден төмен деңгейде Мап деңгейін ұстап тұру, орташа жылдық уақыты 3000 сағатқа дейін.
3.    Осы мақсатқа жету үшін АAA 2025 жылға дейін апатсыз ұшуды талап етеді.
4.    Іске асыру мақсатында тапсырманы орындау үшін:
1)    ААА ҰҚБЖ-ін әзірлеу және енгізу;
2)    ұші қауіпсіздігін басқару іс-шараларын нақты жоспарлау;
3)    әрбір ААА қызметкеріне ұшу қауіпсіздік мақсаттарын хабарлау;
4)    ААА-ның күнделікті өміріне «ұшу қауіпсіздік мәдениетін» енгізу;
5)    ААА авиация персоналының кәсіби даярлық деңгейін қолдау;
6)    дайындық сапасын және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ресурстарды бөлу;
7)    қауіпті факторларды анықтау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
8)    ұжымда жоғары моральдық-психологиялық қарым-қатынасты, корпоративтік ынтымақты, әрбір қызметкердің ААА табысты қызметіне қызығушылықты, ұшу қауіпсіздігінің жоғары дәрежесін және алға қойылған мақсатқа жетуді қалыптастыру.
5.    ААА-да ұшу қауіпсіздігі келесідей қамтамасыз етілген:
1)    ААА авиация персоналының нормативтік құжаттар талаптарын сақтауы;
2)    авиациялық персоналдың ААА-да ұшуларды ұйымдастыру, сүйемелдеу және орындау бойынша сертификаттау рәсімдерін орындауы;
3)    пайдалану құжаттамасында белгіленген ұшу жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;
4)    әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығын сақтау жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;
5)    ұшуларды ұйымдастыруға, қамтамасыз етуге және орындауға қатысатын авиация персоналының кәсіби даярлығының қажетті деңгейін қолдау;
6)    авиациялық орталықта ұшуларды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және орындау сапасын бақылау жүйесі;
7)    жердегі қызмет көрсетудің қажетті деңгейінің сақталуын және үшінші тұлғалардың ұшуларды қамтамасыз етуін бақылау;
8)    ААА-дағы ұшу қауіпсіздік аудитіне принципті көзқарас;
9)    басшылардың ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылдаған шараларының уақтылығы;
10)  қажетті ұшу қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру үшін қажетті ресурстардың болуы және бөлінуі;
11)  ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша ААА лауазымды тұлғаларының міндеттері мен жауапкершілігін нақты бөлу.

© 1995 - 2022 Академия Гражданской Авиации