Ғылыми-техникалық кеңес

"Азаматтық авиация академиясы" АҚ ғылыми-техникалық кеңесі (бұдан әрі ҒТК) ғылыми, ғылыми - техникалық және инновациялық саясатты қалыптастыру және іс жүзінде іске асыру саласындағы ЖОО-ның жоғары сараптамалық-кеңесші органы болып табылады. ҒТК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы", "білім туралы" заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, азаматтық авиация академиясының Жарғысын және ғылыми және білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін өзге де құқықтық актілерді басшылыққа алады.

Положение о научно-техническом совете АО "Академия гражданской авиации"

Состав научно-технического совета АО "Академия гражданской авиации" на 2019-2020гг.

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы