Басқарма Төрағасының Міндеттемесі

Басқарма Төрағасы-Ректордың (Жауапты Басшының)Корпоративтік Міндеттемесі

Қазіргі заманғы жоғары бәсекеге қабілетті халықаралық нарық жағдайында біздің табысымыз көбінесе тапсырыс берушілеріміздің қажеттіліктерін алдын ала болжай және қанағаттандыра алатын қабілетімізбен анықталатын болады.
Біздің барлық қызметтеріміз тапсырыс берушілер күткен жоғары сапа деңгейіне сәйкес келуі керек. Білім беру қызметтерін көрсетудің жоғары сапасының кепілі біздің Академия қызметкерлері орындайтын әрбір жеке операцияның Жоғары сапасы, сондай-ақ жалпы ұйым жұмысының сапасы болып табылады.
Бүгінгі тез өзгеретін жағдайларға үнемі бейімделу үшін біз оңтайлы құрылымға ие болуымыз керек. Бұдан басқа, біздің қызметіміз ойластырылған, жөнге келтірілген заманауи технологияларға негізделуі және жоғары өнімді техника мен жабдықты пайдалануы тиіс. Алайда сапаның басты құрамдас бөлігі-біздің қызметкерлер, олардың кәсіби дағдылары, үнемі біліктілігін арттыру және жоғары мотивация.

Жауапты Басшы

- Академия қызметінің барлық бағыттарында Қазақстан заңнамасының талаптарына сәйкес ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесін дамыту жоспарын, сапа саясатын, оның жұмыс істеуін бақылау және тиісінше іске асыру үшін жауапты болады

- Академияның барлық бизнес-процестерін басқаруды қамтамасыз етеді

- барлық деңгейдегі, соның ішінде ұшу қауіпсіздігі мен сапа жүйесіне жауапты басшылардың белгіленген тәртіппен уақтылы тағайындалуына жауап береді

- персоналдың өкілеттіктерін, міндеттерін және жауапкершілігін айқындайды, Академияның ұйымдық-штаттық құрылымын бекітеді.

- Академияның барлық білім беру және оқу бағдарламаларын бекітеді;

- жоғары корпоративтік мәдениетті, персоналдың пайдалану ережелері мен рәсімдерін, корпоративтік және кәсіби этика ережелерін қатаң сақтауын, Академия мүдделерін қорғауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ережелерін қамтамасыз етеді

- Академия кеңестерінің жұмысын басқарады;

 

Басқарма Төрағасы-Ректор

"Азаматтық Авиация Академиясы" АҚ

Б. Сейдахметов

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы