Ғылыми-зерттеу қызметі бойынша есептер

      Ғылыми – зерттеу жұмысы (бұдан әрі - ҒЗЖ) - қолда бар білімді кеңейту және жаңа білім алу, ғылыми гипотезаларды тексеру, табиғатта және қоғамда көрінетін заңдылықтарды белгілеу, жобаларды ғылыми жинақтау, ғылыми негіздеу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер, эксперименттер жүргізумен байланысты ғылыми сипаттағы жұмыс.

    ҒЗЖ туралы есеп - ғылыми-зерттеу жұмысы туралы жүйеленген деректерді қамтитын, ғылыми-техникалық проблеманың жай-күйін, процесін, ғылыми-техникалық зерттеу нәтижелерін сипаттайтын құжат.

Азаматтық авиация академиясының ғылыми - зерттеу қызметі туралы есептер:

шрифт высокий, флажок, галочка Азаматтық авиация академиясының 2019 жылғы ғылыми-зерттеу қызметі туралы есеп;

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы