Редакциялық алқа мүшелері

Бас редактор:

Сейдахметов Б.К., экономика ғылымдарының кандидаты

Бас редактордың орынбасары:

Алдамжаров Қ.Б., т.ғ.д., Азаматтық авиация академиясының профессоры

 

Редакциялық алқа:

Имашева Г.М., т.ғ.д., Азаматтық авиация академиясының профессоры;

Калимолдаев М.Н., ф.-м.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Информатика және басқару мәселелері институтының директоры;

Тулешов А.К., т.ғ.д., ХИА академигі, Механика және машинатану институтының бас директоры; 

Bodo Lochmann, э.ғ.д., профессор, ҚНУ проректоры (ГФР);

Юрген Баст, Фрайбург академиясының профессоры (ГФР);

Потоцкий Е.П., т.ғ.д., "МИСиС" ҰЗТУ "Техносфералық қауіпсіздік" кафедрасының профессоры;

Ефимов В.В., т.ғ.д., ММТУ АА профессоры; 

Ципенко В.Г., т.ғ.д., профессор, ММТУ АА кафедра меңгерушісі;

Медведев А.Н., т.ғ.д., КБИ профессоры (TSI, Латвия);

Искендеров И.А., ф.-м.ғ.к., Әзірбайжан ҰАА қауымд. профессоры;

Рева А.Н., т.ғ.д., Украина ҰАУ профессоры;

Арынов Е., ф.-м.ғ.к., Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің профессоры.

 

Жауапты редактор: Көшеков Қ.Т., т.ғ.д., профессор

                                                  

Корректор және аудармашы: Макеева А.Т.

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы